Disclaimer F.o.R. BV (Local Heroes)

De besloten vennootschap Local Heroes (hierna: Local Heroes), met KvK-nummer 73680648, wil u hartelijk welkom heten op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Local Heroes kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Local Heroes zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Local Heroes zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze app of de door Local Heroes verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Local Heroes tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Local Heroes dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@localheroesonline.com.

U mag deze app gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Local Heroes of die van licentiegevers. Local Heroes behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze app op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@localheroesonline.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Local Heroes per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Local Heroes weten via info@localheroesonline.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Local Heroes verplicht is tot enige schadevergoeding.